Select Page

Kjøpsbetingelser

Generelt

Avtalegrunnlaget for kjøpet er disse betingelsene sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse.

Sydenapoteket.no påtar seg ansvar i forhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

 

Parter

Selger er Ditt Apotek Amfi Os gjennom nettsiden sydenapoteket.no

Mer informasjon om tjenesten ligger på sydenapoteket.no

Kjøper er den som er oppgitt som kjøper på bestillingen.

 

Bestilling og avtale

Din bestilling er bindende når den er registrert og sendt til vårt forretningssystem

 

Salgspant

Ditt Apotek Amfi Os har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er fullt ut betalt.

 

Reklamasjon

Se forbrukerkjøpsloven for detaljer.

Selger er kun ansvarlig for tap av varen dersom det er påvist feil eller mangler. Ovenstående punkt gjelder likevel ikke dersom selger godtgjør at mangelen skyldes forhold som ansees å være utenfor selgers kontroll og som Ditt Apotek Amfi Os ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

 

Angrerett

Kjøper kan benytte det av angreretten i 14 dager etter at kjøper har mottatt varen (husk angrerettskjema og ordreseddel). Varen må være i like god stand som ved varemottak.

Kjøper må selv betale for retur og benytter følgende adresse:

Ditt Apotek Amfi Os
Prestegårdskogen 2
5210 OS

Angreretten gjelder ikke:

  • for legemidler eller medisinsk forbruksmateriell (jf Legemiddelloven)
  • for forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er brutt etter levering.

Ellers følger Ditt Apotek Amfi Os alle betingelser i angrerettloven.